Nazywam się Władysław WĄCHAŁA i znam prawie wszystkie kominy w mieście.
 

Świadczone usługi:

- Sprawdzanie stanu technicznego przewodów kominowych.
- Czyszczenie i udrożnienie przewodów kominowych.
- Badanie przewodów kominowych kamerą inspekcyjną.
- Okresowa kontrola stanu technicznego przewodów kominowych dymowych, spalinowych i wentylacyjnych.
- Wykonywanie pomiaru siły ciągu przewodów kominowych za pomocą anemometru.
- Opiniowanie przewodów kominowych dla potrzeb architektury oraz gazownictwa.
- Kompleksowy serwis w przypadku awarii.
 

Czy wiesz, że...

Zawód kominiarza powstał wraz z postępem technologicznym na świecie. Już w IV wieku zaczęto budować kominy. Były one szerokie i niskie. Początkowo zadaniem kominiarzy było oczyszczanie kominów i przewodów z sadzy. Wykonywanie usług było uzależnione wyłącznie od dobrej woli właścicieli budynków i niejednokrotnie było przez nich lekceważone. Gdy zwrócono uwagę na rozmiar strat, jakie powodują pożary wywołane złym stanem kominów, wprowadzono przymus czyszczenia kominów i obarczono kominiarza obowiązkiem czuwania nad ich stanem.

 

Produkcja: Rajmund Sułkowski